Tjenester

Vi har stort fokus på returlass og kombinasjoner med livdyr

Frakt av
livdyr

Bestill

Frakt av dyr
til, fra og mellom beite

Bestill

Materiell

Notra AS har investert og vil investere i ytterligere standardiserte bil-materiell løsninger som er lik for alle regioner vi operer i. Bilene med påbygg er bygget på prinsippet med Volum-max.

Volum-max vil si at alle biler vil ha 3 etasjer for småfe og gris, 2 etasjer for storfe og alt materiell er godkjent for transport over 8 timer. I alle områder vil det være tilstrekkelig kapasitet og i alle regioner er det materiell med vekt. Volum-max øker arealet for dyrene under transport.

Logistikk

  • Optimal utnyttelse av rett bil og sjåfør på rett tur
  • Fokus på returlass og kombinasjoner med livdyr
  • Transporter til, fra og mellom beite
  • Samarbeid mellom og på tvers regioner

Bestill beitetransport

Gode løsninger for skånsom forflytning av levende dyr
Bestill her