Transport og forflytning av levende dyr

Notra AS er et nylig etablert transportselskap, og virksomheten vil hovedsakelig være transport og forflytning av levende dyr. Notra AS er etablert av Nortura AS og Litra AS, med 50/50 % eierandel.

Vi jobber målrettet for en skånsom transport av levende dyr, HMS for de ansatte, utslippseffektive miljøløsninger, og effektiv planlegging med riktig materiell.

Våre hovedmål for dyretransport og våre kunder

Effektivisering av logistikk og økonomi

Kraftig reduksjon av miljøutslipp

Forbedre dyrevelferden under transportene

Høyt fokus på HMS, opplæring og personell

Bestill beitetransport

Gode løsninger for skånsom forflytning av levende dyr
Bestill her