Ola Ødegård
Daglig leder

ola.odegaard@notra.no
+47 95 82 73 99

Børge Lundberg
Driftssjef

borge.lundberg@notra.no
+47 95 10 20 06

Lars Robert Nilsen
Trafikkplanlegger

lars.nilsen@notra.no
+47 99 47 21 13

Thorstein Hårstad
HR- og Administrasjonsleder

thorstein.harstad@notra.no
+47 97 99 97 40

Tom Eric Skarphol
Kvalitetsleder

tom.eric.skarphol@notra.no
+47 41 47 63 62

Kai Tangvik
Controller

kai.tangvik@notra.no
+47 47 64 50 23

Leif Erik Røkke
Senior Trafikkplanlegger

leif.rokke@notra.no
+47 97 99 97 41

Ellinor Mortensen
Trafikkplanlegger/
Administrasjonsmedarbeider

ellinor.mortensen@notra.no
+47 95 51 84 21

Guro Sødal
Trafikkplanlegger

guro.sodal@notra.no
+47 95 51 84 28

Inger Helene Olsen
Trafikkplanlegger

inger.helene.olsen@notra.no
+47 95 51 84 33